Monday, October 6, 2014

„Многудетна“ во „60 минути со Соња Исмаил" на Канал 103 | понеделник 06.10.2014

„Многудетна“ е збирка поезија. 
Или не е поезија. 
Ја прочитав во еден здив. 
Додека кажеш секс.
„Многудетна“ е извонредно потентно и шармантно четиво.
„Многудетна“ е иљач против затупување. 
Лечи рани, а старите рани ги расчешува.
Вечер (понеделник 06.10.2014), од 21-22 ч. во „60 минути со Соња Исмаил" на Канал 103, разговор со @therealpsmst, авторот на „Многудетна“.