Monday, September 5, 2011

Снимка од разговорот со Искра Гешоска

Искра Гешоска во "60 минути со Соња Исмаил" на Канал 103.
Mузика за корнење срце и разговор на тема: "општо за животот, на кратко".
http://www.mixcloud.com/sonjaismail/60-05092011/

No comments:

Post a Comment