Wednesday, March 28, 2012

Снимка од 60 минути со Kimiko на Канал 103

Разговот со Kimiko од Загреб во "60 минути со Соња Исмаил" на Канал 103. Прескокнете ги првите 15 минути бидејќи имавме технички проблеми кои не успеавме да ги надминеме, а потоа уживајте во преостанатото време :)

No comments:

Post a Comment