Monday, February 4, 2013

Снимка од 60 минути со Лука Кортина

Снимка од 60 минути со Лука Кортина на Канал 103 од 28.01.2013 година. За слободата и нејзината (не)дофатливост, за начините на нејзиното освојување, за театарот, но и за музиката која што го бои неговото секојдневие.

http://www.mixcloud.com/sonjaismail/60-103-28022013/

No comments:

Post a Comment