Monday, March 25, 2013

Снимка од разговорот со Роботек во „60 минути со Соња Исмаил"

Снимка од разговорот со Роботек во „60 минути со Соња Исмаил" на Канал 103 од 04.03.2013 година. 
http://www.mixcloud.com/sonjaismail/60-103-04032013/

No comments:

Post a Comment