Tuesday, December 7, 2010

20 минути од 60-те минути со Емил Хаџи-Панзов

Иако јас заборавив да го притиснем црвеното копче, некој друг не заборавил :)
Повелете цели 20 минути од разговорот со Емил Хаџи-Панзов, кој гостуваше во второто издание на "60 минути со Соња Исмаил" на Канал 103. 
http://soundcloud.com/sonjaismail/20-minuti-so-emil-hadzi-panzov

No comments:

Post a Comment