Wednesday, December 22, 2010

Снимка од 60 минути со Ненад Трифуновски-Трипе

Снимка од петтата епизода на 60 минути со Соња Исмаил. Гостин во ова издание беше Ненад Трифуновски-Трипе.
http://www.mixcloud.com/sonjaismail/60-/

No comments:

Post a Comment